ร้าน 109Shop ยินดีให้บริการสินค้าทุกชิ้นผ่านการคัดเลือกตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างดี มีประกันจากทางร้าน สินค้าที่ซื้อจากร้านทางร้านยินดีรับประกันทุกชิ้นตามเงื่อนไขของแต่ละสินค้า สินค้าที่ส่งเคลมประกันต้องอยู่ในสภาพเสียหายโดยตัวสินค้าเอง ไม่ได้เสียหายจากการทำให้ชำรุดโดยผู้ใช้งาน ในกรณีสินค้าที่ถูกทำให้เสียหาย ตกกระแทก โดนน้ำหรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากตัวสินค้า ทางร้านถือว่าหมดประกัน