ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าได้หลากหลายช่องทางดังนี้

E-mail : Nutawut90@gmail.com

Line id : nutawut23

Facebook :

https://web.facebook.com/109shopping

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง